Godziny Pracy: Pn.-Pt.7.30-15.30 +48 501 434 590
 

Usługi

Usługi księgowe

   • pomoc w rejestracji firmy i wyborze formy prawnej i wyborze opodatkowania;
   • pełna obsługa firm rozliczających się z Urzędem Skarbowy w formie:
    1. Ksiąg Handlowych,
    2. Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
    3. Ryczałtu ewidencjonowanego;
    4. Karty podatkowej.
   • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
   • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych pracowników;
   • rozliczanie zeznań podatkowych (PIT).

Doradztwo Podatkowe

   • opinie prawne, konsultacje, porady ustne;
   • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
   • reprezentowanie Klienta z Urzędzie Skarbowym i ZUS;
   • pomocy w postępowaniu podatkowym;
   • pomoc w wyprowadzeniu zaległości podatkowych;
   • kontrola rozliczeń podatkowych.

Usługi finansowe

   • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału (np. leasing);
   • przygotowanie wniosków kredytowych oraz dokumentów dodatkowych;
   • analizy finansowo-księgowe (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych).

Siedziba Twojej firmy

   • nie musisz wynajmować lokalu w obrocie gospodarczym;
   • nie musisz podawać swojego adresu zamieszkania;
   • oferujemy pod naszym adresem prawną siedzibę dla Twojej Firmy;
   • odbieramy korespondencję.

Obsługa kontroli skarbowych i ZUS

   • kontrola prowadzone przez Urząd Skarbowy, UKS lub ZUS odbywa się w naszej siedzibie;
   • nam możesz zlecić jej pełną obsługę;
   • usługa jest bezpłatna dla klientów, korzystających z naszej stałej obsługi księgowej.

Rozliczanie projektów unijnych

   • sporządzanie wniosków o płatność;
   • przygotowywanie pomocniczych zestawień finansowych;
   • przygotowywanie oświadczeń, wyjaśnień i uzupełnień do wniosków do złożonych wniosków;
   • kontakt z instytucją rozliczającą;
   • prowadzenie wszelkiej niezbędnej korespondencji i uzyskiwanie wymaganych zaświadczeń;
   • w przypadku konieczności dokonania zmian w projektach, wsparcie przy wprowadzaniu zmian w harmonogramach rzeczowo-finansowych;
   • monitorowanie rozliczeń prowadzonych projektów.